Det var på onsdagen som de informerades av sin chef om att det finns ett förslag om att dra in finansieringen av verksamheten i Kvartettens (S, L, C och KD) kommande budget.

– Det handlar om den delen som jobbar med det förebyggande arbetet, säger Kerstin Jagesten som tillsammans med Eva Pedersen delar på en 75-procentig kuratorstjänst där.

Arbetet går ut på att jobba utåtriktat mot skolorna, bland annat att vara med på föräldramöten och informera om hur vuxna tidigt kan upptäcka tecken på droger. Oroliga föräldrar, ungdomar och skolpersonal kan även höra av sig till verksamheten. Kommunens beslut om att genomföra drogtester på gymnasieskolorna är även något som man genomför inom verksamheten.

Artikelbild

| Kommunen genomför drogtester på gymnasieskolor.

– Men nu har utbildningskontoret lagt förslag om att gå ur samarbetet av ekonomiska skäl. De har tydligen inte sett kopplingen mellan det arbete vi gör och skolan. Håller man på med droger kan man inte vara i skolan och prestera och nå målen, något man lägger pengar på att eleverna ska göra, säger Kerstin Jagesten.

Hon lyfter fram hur framgångsrikt arbetet är och att Norrköping ligger i topp i länet i det förebyggande arbetet och på plats åtta i Sverige.

– I andra städer har man inte sett den här kopplingen till skolan. Men genom att vi finns där ungdomarna finns kan vi mota olle i grind och lära vuxna att upptäcka tecken. Tar man bort det handlar det mer om åtgärdande arbete. Så vi är bekymrade. Det tar lång tid att bygga upp något, men det går snabbt att rasera, säger Kerstin Jagesten.

Hon berättar att medan antalet ungdomar som dricker alkohol eller röker minskar, så ligger antalet som testar cannabis konstant.

– Runt 20 procent av alla på gymnasiet testar cannabis minst en gång. Det har blivit en annan attityd.

Samtidigt ökar även tillgängligheten, och användningen av opiater, som värktabletter. Att lågtröskelverksamheten behövs, är för Kerstin Jagesten självklarhet. Att ta bort den vore att försvåra det förebyggande arbetet.

– Det tar lång tid att bygga upp något, men det går snabbt att rasera, som hon säger.

På fredagen presenterar Kvartetten sitt förslag till budget i sin helhet. Innan dess vill inte Kikki Liljeblad (S), ordförande i utbildningsnämnden, uttala sig.