Med åren blev hennes njurvärden allt sämre och efter sju år var situationen så allvarligt att en specialist kontaktades.

Enligt en Lex Maria-anmälan upptäcktes då en en urinblåsecancer med stor spridning.

Patienten opererades och behandling påbörjades men kvinnans liv gick inte att rädda. Hon avled 2017.