På onsdagen presenterade regeringen sin budget för kommande år. Den innebär bland annat flera miljoner kronor extra till sjukvården i Östergötland. Utöver de dryga 100 miljonerna som kom förra året, av de så kallade välfärdsmiljarderna, kommer ytterligare miljoner för att stärka olika delar av hälso- och sjukvården. Självklart positivt, menar regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S):

– Det är med stor glädje jag idag tar del av regeringens budget. Den största sjukvårdssatsningen i modern tid är något som passar väl in i socialdemokratins mål om en bra och tillgänglig vård, säger han.

De satsningar som får speciellt mycket pengar är i länet är två sjukvårdsmiljarder för vårdens personal, en "patientmiljard" för en mer tillgänglig och samordnad vård, ytterligare en miljard till förlossningsvården (som Folkbladet berättade om i onsdagens tidning) samt ytterligare förstärkning av psykiatrin, bland annat för barn och unga.

Totalt handlar det om 5,5 miljarder nästa år.

– Det innebär att vi exempelvis får extra pengar till förlossningsvården som motsvarar upp till 64 nya barnmorskor. Det ger oss också stora möjligheter att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön för våra medarbetare inom vården, säger Mats Johansson och avslutar:

– Exakt hur pengarna ska användas är något vi får återkomma till, men satsningen ger oss stora möjligheter att förbättra hälso- och sjukvården i Östergötland.