Ektorpsskolan gör från och med det här läsåret en ordentlig satsning på hälsa.

Varje vecka kommer eleverna ha ytterligare en timme idrott på schemat.

– Vi tyckte att det var lite lite med 100 minuter idrott i veckan för eleverna. Vi vet vad som händer i hjärnan när man får röra på sig, och hur viktigt det är för fysiken. Det var en av anledningarna. En annan var att vi har ändrat upplägget kring elevens val och valt att lägga det en vecka per termin istället. Då fick vi en timme över som vi ville göra skolans val av, så vi la till 60 minuter idrott där idrottslärarna själva får bestämma upplägget, säger Marika Andersson.

Artikelbild

| Idrottsläraren Josefine Elmendahl menar att satsningen på ytterligare ett gympapass är rätt väg att gå. "Det är bra att man sprider ut idrottslektionerna över flera dagar i veckan", säger hon.

Josefine Elmendahl är ny idrottslärare på skolan.

Hon är positiv till satsningen och menar att det är helt rätt väg att gå.

– Ja, jag tycker det är bra eftersom barn blir allt mer stillasittande i dag. Det har vi ju sett forskning på. Jag tycker det är väldigt bra att man sprider ut idrottslektionerna över flera dagar i veckan, säger hon.

Tanken är att det extra gympapasset kan användas till lite lättsammare former av idrott för att få fler att börja röra på sig.

Artikelbild

| Mikael, 13, Marina, 13, och Batricia, 16, agerade vägvisare under Skoljoggen igår och hejade på sina skolkamrater.

Josefine har bland annat valt att satsa på vad hon kallar för rörelseglädje.

– Det handalar om att ha roligt på idrotten. Sedan har vi haft fokus på att komma igång med rörelse, så promenader bland annat, bara för att motverka det här stillasittandet som blir hela tiden.

Artikelbild

| Rektorn Marika Andersson var med och höll i uppvärmningen till Skolljoggen i går.

Kajsa Abrahamsson är lärare på skolan och hon menar att satsningen på mer idrott tagits emot väl av eleverna.

– De tycker att det är bra och jag har en känsla av att det även ökar sammanhållningen i klasserna, säger Kajsa.

I går fick eleverna på Ektorpsskolan ytterligare en chans till lite motion. Då hölls nämligen den årliga Skoljoggen.

Eleverna fick gå, jogga eller springa en slinga på 2,5 kilometer. Två varv skulle de ta sig runt.

Skoljoggen handlar även om att göra något gott för andra barn och i samband med loppet samlades en "springslant" in till den ideella organisationen "Clowner utan Gränser" som arbetar för att sprida skratt, hopp och drömmar till barn som lever i extrem utsatthet.

Eleverna hade även möjligheten att klä ut sig och vinna pris för bästa utklädnad.