väderkrönika Ett begrepp som de flesta människor har svårt att förstå är "medelvinden". Vad är det egentligen? Alla meteorologiska mätningar grundas på att man mäter vinden på 10 m:s höjd över terrängen (eller havet) och då som ett medelvärde under en 10 minuters period. I alla prognoser, både för land och till sjöss, avser också prognosen medelvindens styrka på 10 meters höjd. Kulingvarning t ex, utfärdas när medelvinden beräknas överstiga 14 m/s, storm när medelvinden går över 24 m/s. Däremot kan vinden vara olika byig, så att maximala vindstyrkan, ofta kallad byvinden, som kanske bara uppträder under 2-3 sekunder, kan vara 50-100 procent högre! Det är alltså inte ovanligt att medelvind på 15 m/s, kan ge byvindar på mer än 25 m/s, framförallt på hösten när man får in kall luft över ett varmare underlag. Vet ni förresten att ett begrepp som "frisk vind" enligt meteorologisk praxis skall vara inom intervallet 8,0-13,8 m/s (medelvind). För de flesta kan nog även 5-6 m/s uppfattas som frisk vind, särskilt en kall vinterdag. I meteorologiska sammanhang är detta faktiskt inte mer än måttlig vind!