Tillsammans med Lottie Larsson äger han flera fastigheter runt om i stan i bolaget TA:s fastigheter, bland annat två hyreshus på Hagebygatan. Enligt det förslag som kommunens tjänstemän föreslår för politikerna, ska Ljuralänken dras enligt det västra förslaget, vilket bland annat betyder att den kommer att gå rakt över den parkering som TA:s hyresgäster parkerar på i dag.

– De som bor i våra hyreshus är helt beroende av de parkeringsplatserna. Hur har ni tänkt där? frågade Jan-Ove Andersson kommunens trafikplanerare Martin Schmidt som svarade på allmänhetens frågor i Mirum galleria på onsdagen.

Martin Schmidt berättade att nya p-platser skulle anläggas, men att människor, framför allt yngre, inte har bil i lika stor utsträckning som tidigare.

Artikelbild

| Fastighetsägaren Jan-Ove Andersson och kommunens trafikplanerare Martin Schmidt har olika åsikter om Ljuralänken.

P-platserna är dock inte det värsta, menar fastighetsägarna. Att grönområdet förstörs med spårvagnsspår är än värre, menar de.

– Någonstans måste Norrköpingsborna kunna hänga. Det här är en lunga i stan! Det är alldeles för mycket förstörelse för en så liten tidsvinst som tre minuter, sade Jan-Ove Andersson och fortsatte:

– Lägga 100 miljoner på att komma fram tre minuter snabbare. Vansinne!

Han fick medhåll av Anna-Maria Emanuelsson och Ulf-Göran Rindeborn:

Artikelbild

| Anna-Maria Emanuelsson och Ulf-Göran Rindeborn tycker att kommunen ska lägga pengarna på annat.

– Det är förstörelse av parker. Snart finns ingenstans att gå. Var ska alla de som tar med sig sina grillar och går till parken ta vägen?, undrade Anna-Maria.

– Det är slöseri med pengar. De där pengarna skulle kunna läggas på en spårväg upp till Vrinnevisjukhuset i stället, fortsatte Ulf-Göran Rindeborn.

Artikelbild

| Trafikplanerare Martin Schmidt hade en upptagen dag med att förklara hur kommunen tänker.

Martin Schmidt försökte förklara att tre minuter, eller åtta som det kan bli, är mycket för vissa människor:

– Alla har en gräns för när det är värt att åka kollektivt. Tre minuter kan vara mycket för vissa. Jag tycker att det här är en social investering, sade han bland annat.

Artikelbild

| Den västra dragningen föreslås.

Han anser inte heller att så mycket av parken mellan Ljura och Hagebygatan tas i anspråk om den västra dragningen väljs.

– Jag cyklar där själv varje dag och jag skulle inte störas av att det går en spårväg där, sade han.

Planerad byggstart är 2020 med invigning ett år senare. Kostnaden beräknas till 95 miljoner kronor varav kommunen fått runt hälften i statligt bidrag.