– Det som är viktigt att tänka på är att inspektionen skedde i våras. Redan då satte man igång med ett arbete för att ta tag i problemen, säger han.

– Man jobbar aktivt med att det ska bra. Jag är övertygad om att det kommer att bli bra och jag är övertygad om att det inte blir något vite när Skolinspektionen kommer tillbaka.

Olle Johansson ser det som allvarligt att Skolinspektionen behöver hota med vite, men menar att man genomfört många åtgärder redan nu.

– Man har stärkt upp med starkare ledarskap. Bland annat har man tillsatt en rektor till därute, säger Johansson.

Förvaltningens arbete fick ingen kritik vid inspektionen.

– Nej, det var på skolnivå. Men det är då ännu viktigare att förvaltningen stöttar skolorna och att man jobbar med trygghet och styrka.

I Skolinspektionens beslut står det att lärarna själva bestämmer reglerna och att det inte är samma regler för hela skolan. Hur ser du på det?

– Jag tänker att lärarna måste äga sitt eget arbete i klassrummet. Sen ska man naturligtvis ha en gemensam samsyn på skolan vad det gäller regler och annat.

I samma beslut står att väktare finns på skolan. Hur ser du på det?

– Om man behöver väktare oavsett vilken ålderskategori det gäller så är det naturligtvis inte bra, säger Olle Johansson, som vill påtala att skolstarten varit lugn.

– De signalerna jag fått från förvaltningen är att man haft en väldigt bra skolstart, säger han.