Som Folkbladet kunde berätta i onsdagens tidning anser Darko Mamkovic (SD) att Moderaterna inte tog chansen att stärka oppositionens inflytande i kommunstyrelsens beredningar, när partiet i stället genom sitt agerade stärkte den styrande Kvartettens roll.

Läs mer:"Moderaterna tog inte chansen".

Detta avslog oppositionsråd Sophia Jarl (M) och förklarade i stället hur Darko Mamkovic, genom sitt agerande att kräva proportionerliga val i valet till landsbygdsberedningen, minskade Sverigedemokraternas chans till inflytande.

Artikelbild

| Sophia Jarl (M).

– Det verkar som hon inte förstår något. SD hade aldrig fått två platser. Oavsett hur man fördelar skulle vi bara ha fått en, säger han.

Läs mer: Jarl håller inte med.

Att det skulle "äventyra" moderata platser om Moderaterna röstade så att SD skulle få chans till en plats i de beredningar där det sitter fem personer, som Sophia Jarl uttryckte det, stämmer inte heller, menar Darko Mamkovic:

– Deras två platser var aldrig hotade. Det här rör inte deras platser över huvud taget, de är Moderaternas hur man än gör.

Han reagerar även på att Sophia Jarl säger att "gruppledare måste vara pålästa".

– Det håller jag fullständigt med om, men är det mig hon menar? Det borde vara hon som är påläst. Jag är förtvivlad! Förstår Sophia Jarl vad det handlar om? Det tror inte jag.

Darko Mamkovic ifrågasätter även att antalet ledamöter i landsbygdsberedningen nu utökas från åtta till nio.

– Förra mandatperioden stod det uttryckligen att det skulle vara en från varje parti. Mig veterligen finns det bara åtta partier och nu står det bara att "nio ledamöter ska tillsättas". Det gör mig misstänksam, säger han.