– Norrköpings kommun tillhör inte de rikaste kommunerna i landet och kan därför inte konkurrera om lönerna. Det vi kan göra är att lägga lönerna på en rimlig nivå och skapa en löneutveckling som lärarkåren anser vara rättvis. Vi måste också arbeta hårt för att skapa en så bra fysisk och psykosocial skolmiljö som möjligt, säger Florian Aranda (SD).

Han menar också att lönespannet är för stort.

– Dessutom kan, på grund av den individuella lönesättningen, en välutbildad lärare med lång erfarenhet tjäna mindre än en nyutexaminerad.

Artikelbild

| Olle Johansson (S) är kommunalråd med ansvar för skolan i Norrköping och han menar at det redan görs mycket för att få behålla lärarna i Norrköping.

Erik Tingberg (KD) är av åsikten att det går åt rätt håll.

– Vi jobbar hårt för att vara en bra och trygg arbetsgivare. Det finns naturligtvis mer att göra, men min uppfattning är att vi går i rätt riktning. Vissa lärargrupper ligger lägre i lön om vi jämför, men vissa grupper ligger högre. Där vi vet att vi ligger lågt sker extra satsning i år. Karriärmöjligheter och utveckling är viktigt för både oss i KD samt för oss som kommun, säger Erik Tingberg.

Känslan och lönen avgörande tror moderaterna.

– Jag tror liksom studenterna i artikeln att känslan av att vara uppskattad och möjligheterna till att göra ett bra jobb är avgörande för både att välja kommunen som arbetsgivare som att stanna kvar. Lönen är givetvis en sak, vi avsatte pengar i budget för att kunna erbjuda en generell höjning om 2500-3000kr/månad vilket skulle innebära en lönenivå i höjd med Linköping, säger Roger Eklund-Åkesson (M).

Också Fredrik Franzén (L) påpekar att det finns lärargrupper i Norrköping som inte ligger efter lönemässigt men att man vill inrätta förstelärare i förskolan men även på fritidshemmet för att förbättra karriärmöjligheterna.

– Däremot är jag inte beredd att göra det enligt moderaternas strategi att ta löneökningspengarna från verksamheten. Vi tror att en minskning av personal skulle få mer negativa effekter på attraktiviteten även om lönen då var lite bättre, säger Fredrik Franzén.

Över tid ska Norrköping ha konkurrenskraftiga löner enligt utbildningsnämndens ordförande Olle Johansson (S).

– Därför gör vi i år en riktad insats mot förskollärare och fritidspedagoger. Den andra utmaningen är att vi ska upplevas och vara en attraktiv arbetsgivare och att skolan är en attraktiv arbetsplats.

De flesta politikerna i nämnden har flera olika lösningar på hur man ska komma tillrätta med lärarflykten, men Vänsterpartiet har i princip bara två lösningar.

– Det finns inget annat sätt att lösa detta än att förstatliga skolan så att lärarna blir statligt anställda. Fler och fler håller med om det. Vi får ingen likvärdig skola i Sverige utan att staten tar tillbaka ansvaret för skolan.

Alternativt måste fullmäktige flytta stora summor till lärarlöner med mera, till exempel genom att privatisera, dvs sälja flygplatsen, säger Rudi Ailert (V).

Folkbladet har vid ett flertal tillfällen försökt nå Ingela Fredriksson (C) utan framgång.