Under kommunfullmäktigemötet på måndagskvällen (28 januari) kommer en motion av SD om effektivare modersmålsundervisning i Norrköpings kommunala skolor att tas upp. Bland annat föreslås här att Norrköpings kommun ska ta hela ansvaret för modersmålsundervisningen och därmed avlasta friskolorna samt att grupperna aldrig får vara färre än fem elever – allra helst bör de vara lika stora som vanliga klasser.

Från utbildningsnämnden är förslaget att avslå motionen med hänvisning till att de flesta av punkterna redan är tillgodosedda – när det gäller punkten om att kommunen skulle ta hela ansvaret för modersmålsundervisningen är förslaget dock ett rakt avslag.

Moderaterna har gått fram med ett eget förslag till beslut under behandlingen av motionen i kommunstyrelsen men har nu istället landat i att yrka återremiss och backa från det egna förslaget.

– Vårt förslag handlade bland annat om att erbjuda modersmålsundervisning strikt enligt de lagkrav som finns men nu har vi landat i att det är bättre om vi utnyttjar det här tillfället till en återremiss, förklarar oppositionsrådet Sophia Jarl (M) till Folkbladet.

Anledningen till detta är att M vill se en utredning av frågan av utbildningskontoret – ett uppdrag som Sophia Jarl menar redan har givits.

– Det skulle handla om hur organisationen av modersmålsundervisningen ser ut och om det går att effektivisera. Vi tror inte att utbildningskontoret har gjort en sådan utredning och tycker väl att det skulle behövas för att få den fulla bilden, säger Sophia Jarl:

– Kommunen har ganska stora underskott framöver och vi måste vända på alla stenar. Det är möjligt att även modersmålsundervisningen går att effektivisera.

Dock är den aktuella motionen inte svaret på eventuella besparingar enligt Sophia Jarl.

– Vissa delar av SD:s motion är direkt regelvidriga och går emot skollagen. Men det vore synd om frågan bara begravs efter ett avslag, det här är en fråga där det skulle vara bra med samsyn mellan flera partier. En återremiss skulle göra att vi kan få ett bättre underlag till att ta ett beslut som skulle kunna innebära effektiviseringar men i enlighet med lagkraven, säger Sophia Jarl som nu hoppas på ett bredare gehör för en återremiss under kommunfullmäktigemötet.