I fiket på Knäppingsborg har ett antal Norrköpingsmoderater samlats på torsdagen för att tala om valprogrammet inför höstens val. Men också för att presentera ett nytt koncept som man hoppas ska leda till ökad tydlighet.

– Det nya är att vi kommer att ha talespersoner för olika områden i valrörelsen, berättar Sophia Jarl, oppositionsråd som tillägger att förhoppningen är att denna modell ska bredda partiet.

Denna dag har man också släppt sitt valprogram "100 procent Norrköping" där man listar fokusfrågorna i valrörelsen.

Artikelbild

| Joanna Sjölander och Sylvia Nilsson företräder sociala respektive kultur och fritidsfrågor.

– Det finns mycket att vara stolt över i Norrköping och bra förutsättningar men det kommer inte alla till del. Det finns mycket av samhällsservice som inte funkar fullt ut och det vill vi ändra på, vi vill fokusera på varje fråga till 100 procent: det är orsaken till namnet, säger Sophia Jarl som tillägger att istället för att skriva en tjock lunta med vallöften vill man vara kortfattade och pedagogiska.

– Vi vill förklara nuläget och göra en analys samt berätta vad vi vill göra så att det blir tydligt för alla väljare.

Sedan får var och en av de närvarande talespersonerna redogöra för vad de vill trycka på i sina politikområden. Ingrid Cassel som har trygghet på sitt bord poängterar att Norrköping har problem som segregation och hög arbetslöshet som måste lösas, här är en lyckad integration en viktig del. Roger Eklund-Åkesson är skolansvarig och ser ett område med stora utmaningar.

– Vi måste skapa långsiktiga förutsättningar för att kunna vända resultaten och skapa likvärdighet i skolan, poängterar Roger Eklund-Åkesson.

Sophia Jarl har själv ansvaret för ekonomi och styrning.

– Man kan säga att jag håller i paraplyet. Det viktigaste är att få bukt med den höga arbetslösheten som S inte lyckats parera på 25 år, säger Sophia Jarl och utnämner S som moderaternas egentligen enda utmanare.

– Vi kommer inte att fokusera på att prata om olika möjliga samarbeten och är trötta på spelteori. Istället vill vi berätta om vår politik och låta väljarna göra sitt val, vi siktar på att bli största parti och kunna bilda en majoritet som kan få igenom en borgerlig politik, fortsätter Jarl som får en fråga om SD är en tänkbar partner.

– SD har inte visat att de har några svar inom flera viktiga politikområden och dessutom ligger vi värderingsmässigt väldigt långt ifrån SD. Ska vi få igenom en borgerlig politik tror vi att det är med allianspartierna vi ska samarbeta.