– Valet föll på Carina Lennquist bland många kompetenta sökande. Jag ser fram emot att få arbeta med Carina som har en gedigen erfarenhet som chef inom polisen, både strategiskt och operativt, säger Torbjörn Johansson, tillförordnad regionpolischef för polisregion Öst.

– Jag ser fram emot mitt nya uppdrag. Det ska bli spännande men också utmanande att få arbeta mer strategiskt och övergripande än vad jag gör idag. Jag tycker att vi har en hel del att utveckla när det kommer till att lyssna in vad verksamheten behöver, men också när det kommer till att kommunicera ut fattade beslut så att de som berörs av besluten förstår varför de har fattats. Vi bedriver så mycket bra verksamhet i regionen och det ska bli roligt att få vara en del av det arbetet, säger Carina Lennquist.

Rollen som biträdande regionpolischef i polisregion Öst innebär att du tillsammans med regionpolischefen ansvarar för hela verksamheten. Enkelt sammanfattat har regionpolischefen det yttersta ansvaret och är mer inriktad på det strategiska arbetet medan biträdande har ett mer operativt ansvar.

Carina Lennquist tillträder tjänsten den första april, enligt polisens hemsida.