Enligt tidiga uppgifter från SOS Alarm hade en person känt röklukt och sett lite rök i trapphuset.

Räddningstjänsten undersökte platsen och hittade då förklaringen till röklukten. Det var rök från en askkopp, som stod på utsidan av huset, som hade letat sig in i trapphuset via ventilationen. Efter att ha konstaterat det lämnade räddningsstyrkan platsen.