När Lärarförbundet Student genom förde en enkätundersökning för att uppmärksamma Norrköpings kommun på att man väljer bort Norrköping, visade svaren det förväntade. Lönen är viktig, men inte allt. Att man som lärare får utvecklas kontinuerligt och har möjlighet att göra karriär är också avgörande faktorer för var man väljer att jobba.

Två av de nyexaminerade lärarna som Folkbladet tidigare pratat med berättar båda att de trivs i Norrköping som stad men att det inte räcker för att också jobba här.

– Jag kommer att jobba i Söderköping eftersom de dels erbjöd en högre lön, men framför alt för att jag kände att de kommer att uppskatta mig där och att jag kommer få utbildning varje år, säger David Rapp.

För Lovisa Vallbergs del, som också hon är nyexaminerad fritidslärare, föll valet på att börja jobba på en skola i sin gamla hemkommun Katrineholm.

– Lönen gör det värt att pendla.

Skillnaden mellan lärarlönerna i Norrköping och Linköping är någonstans mellan 2000-3000 kronor i månaden för en lärare i åk F-3.