– Det är en fantastisk stad på många sätt, men jag känner inte att man satsar på oss här, säger David Rapp.

Eftersom det är valår så ville man från Lärarförbundet Student engagera sig i en politisk fråga och därför genomförde man en enkät riktad mot förskollärare, lärare i fritidshem och grundlärare F-3.

– Det är viktigt att uppmärksamma skillnaderna på hur kommuner som arbetsgivare ser på oss som lärare, inte bara i pengar utan också i hur och vilka satsningar som görs på olika lärare i verksamheterna, säger Victor Diaz, som läser till F-3 lärare och har ett år kvar.

Artikelbild

| Lovisa Vallberg, David Rapp och Victor Diaz

Enkätsvaren visar att många lärarstudenter anser att lönen i Norrköpings kommun är för låg i paritet till den akademiska utbildning de genomför och det ansvar Skolverket ställer på dem.

– Norrköpings kommun måste börja visa att vi är viktiga för dem om de vill att vi ska jobba och inte bara bo här.

David Rapp och Lovisa Vallberg tar studenten nu och de har båda läst grundlärarprogrammet inom fritidshem och är nu vad man kallar "fritidslärare". Det innebär att de förutom att vara med eleverna i den ordinarie verksamheten i klassrummet och på fritidshemmet, även har varsitt eget ämne.

– Jag kommer att undervisa i idrott, säger Lovisa Vallberg, som lämnar Norrköping för sin gamla hemkommun Katrineholm.

David Rapp kommer från Värnamo och hade aldrig varit i Norrköping innan han tittade på boende inför kursstart, inte heller han kommer att stanna i stan.

– Inte jobbmässigt, Norrköping är en fantastisk stad, speciellt för den som gillar musik och jag kommer ju att undervisa i musik, men i Söderköping.

Dels är lönen högre där, men framförallt handlar det om att han vill jobba i en kommun som uppskattar honom.

– I Söderköping märktes det att de satsar på lärare och fritidslärare, jag kommer bland annat att få utbildning varje år, säger David.

I många kommuner, dock inte Norrköping, är det möjligt för fritidslärare att bli förstelärare. Så sent som för ett par år sedan fick förskolelärare ett eget kapitel i läroplanen, men liksom för andra lärare är lönerna lägre i Norrköping än i närliggande kommuner och betydligt lägre än i storstäderna.

Lovisa Vallberg kommer att pendla till Katrineholm.

– Lönen gör att det är värt att pendla.

Skillnaden i lön mellan en F-3 lärare i Norrköping och i Linköping är 2000-3000 kronor i månaden.