Skogsbränder, skyfall och vattenbrist.

Det är några av de saker som drabbat östgötarna de senaste åren.

Det förändrade klimatet gör att utmaningarna blir allt större. 

Hur kan Östergötland ta sig an dessa utmaningar på bästa sätt?

Det är något som Länsstyrelsen nu vill lyfta.

Under fredagen samlas ett hundratal representanter från kommuner, regionen, staten och näringslivet i Louis de Geer för ett klimatanpassningsseminarium på temat vatten.

– Klimatförändringen är redan här. De senaste åren har vi fått uppleva vattenbrist, foderbrist, skogsbränder, ihållande värmeböljor och skyfall. I takt med fortsatt global uppvärmning växer utmaningen. Nu samlas vi för att diskutera hur vi kan samarbeta ännu mer för att ta oss an dem, säger Caroline Rydholm, handläggare klimatanpassning vid Länsstyrelsen Östergötland, i ett pressmeddelande.

 

Länsstyrelsen hoppas genom seminariet skapa en större förståelse för de problem som finns redan i dag och för de som väntar i framtiden.

–  Bred samverkan utifrån en gemensam lägesbild tror vi är det mest effektiva sättet att ta oss an dessa utmaningar inom klimatanpassningsområdet säger Magnus Mateo Edström, klimatanpassningssamordnare vid Länsstyrelsen Östergötland, i pressmeddelandet.

20 personer kommer att hålla presentationer och medverka i panelsamtal utifrån tre huvudämnen – vattenförsörjning, gröna näringar och fysisk samhällsplanering.