Det ser ljust ut för de som söker jobb.

I alla fall enligt Arbetsförmedlingens senaste bedömning som baseras på en intervjuundersökning där representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting och staten har tillfrågats.

"Jobbmöjligheter" som rapporten kallas visar på en fortsatt stark arbetsmarknad där jobben växer på bred front. I år väntas 3 400 nya jobba växa fram i länet.

Artikelbild

| Markant ökning. I år väntas 3 400 nya jobb växa fram i Östergötland vilket är mer än vanligt enligt Håkan Lindell, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

–  En markant ökning mot tidigare år. Det är goda jobbmöjligheter i nästan alla branscher och det är lite unikt. Normalt sett brukar det vara storstadslänen som driver på mest men nu har Östergötland blivit mer som ett storstadslän med en stark tjänstesektor. Förut var det mer ett industrilän men så är det inte längre, även om det fortfarande finns starka industrier här, säger Håkan Lindell.

Sjukvården, skolan, byggbranschen, hotell och restaurang och IT-sektorn är några branscher där efterfrågan är stor. Enligt Arbetsförmedlingens rapport är det stor chans till jobb i åtta av tio yrken.

När det gäller Östergötland kommer allra flest jobb behövas i Norrköping och Linköping.

För de som nyligen tagit examen och kanske inte har så stor erfarenhet ökar nu chansen att få jobb då det saknas kvalificerad arbetskraft. Det gäller framför allt den som har en högskoleutbildning, men även den som har gått ett yrkesprogram på gymnasiet.

–  Vill man ha jobb direkt efter gymnasiet är det klokt att satsa på yrkesprogrammen. Exempelvis vård- och omsorgsprogrammet, bygg- och anläggning, fordons- och transportprogrammet eller industritekniska programmet, säger Lindell.

Och för de som läser en högskoleutbildning bedöms chanserna till jobb vara goda inom flera olika områden. Exempelvis är sjuksköterskor, förskollärare, mjukvaru- och systemutvecklare, civilingenjörer, lärare, socialsekreterare och läkare mycket eftertraktade.

– Det borde vara ganska skönt att var ung, det finns mycket att välja på. Sedan vet man inte hur det ser ut på längre sikt. Det har med konjunkturer att göra.

Är det någon bransch man inte bör ge sig in i?

– Jag vill inte säga det. Jord- och skogsbruk och kultursektorn växer inte nu men är man till exempel en duktig maskinförare går det att få jobb ändå. Det finns alltid folk som går i pension och så vidare, säger Lindell.