Norrköpings kommun och Eon har under en längre tid fört diskussioner kring utvecklingen av Inre hamnen.

Kommunen vill förvandla området till ett bostadsområde, Eon å sin sida har sökt efter en lämplig plats att bygga en ny produktionsanläggning för fjärrvärme som kan ersätta den som i dag finns i Inre hamnen.

Nu har båda parter hittat en lösning som de är tillfreds med.

Artikelbild

| Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) och Eons Sverigechef Marc Hoffman är nu överens om planerna för Inre hamnen.

– Vi kommer investera 350 miljoner kronor i en ny anläggning på Ingelsta som är helt baserad på förnybara bränslen. För oss är det viktigt att satsa på hållbarhet och vi har sagt att till 2025 vill vi bara producera energi som är förnybar, säger Marc Hoffmann, Eons Sverigechef.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) välkomnar satsningen och menar att det här är positivt för kommunen på flera sätt.

– Det är två goda nyheter. Det ena är att det här möjliggör att vi nu kan fortsätta planerna på att utveckla Inre hamnen, att vi kan bygga bostäder och staden kan fortsätta växa. Den ännu mer positiva nyheten är att vi tar ytterligare ett kliv i ett väldigt framgångsrikt samarbete i att göra Norrköping till en föregångare när gäller energiomställning, hållbarhet och cirkulär ekonomi. Vi har ett helt unikt samarbete på Händelö och nu tar vi ytterligare ett steg i den här riktningen, säger Stjernkvist och fortsätter:

– Det finns väl ingen som undgått allvaret i klimatfrågan och behovet av att ställa om. Ibland kan man känna att det präglas av en viss förtvivlan för man tycker det går för långsamt, men tittar man på vad som händer lokalt så ser man att det händer ganska mycket. Utvecklingen och omställningen i Norrköping är otrolig.

Artikelbild

Så här ska den nya anläggningen på Ingelsta se ut.

Den nya anläggningen kommer att ligga vid Kiselgatan, mellan City Gross och gamla Ericsson och ha en kapacitet på 70 megawatt. Det finns även option om att utöka med ytterligare 70 MW.

– Pannan kommer att eldas med bioolja men vi har möjlighet att konvertera den till träpulver, säger Jonas Lind, Eon, produktionschef på Händelöverket.

Det första spadtaget tas i höst och anläggningen ska tas i bruk hösten 2021. Året därpå ska Skeppsdockan i Inre hamnen vara avvecklad.

Den nya anläggningen kommer inte ha någon bemanning på plats utan kommer att skötas från Händelöverket.