De senaste 20 åren har dödstalen i KOL i Östergötland mer än dubblerats bland kvinnor.

Bland män däremot är trenden motsatt. Där har dödstalen sjunkit markant.

En av anledningarna kan vara molekylära skillnader som medför att kvinnors lungor drabbas värre av att röka. Det visar ny forskning som gjorts.

– Flera pågående studier undersöker varför vissa människor utvecklar KOL lättare än andra. Mycket tyder på att kvinnors lungfunktion drabbas värre av att röka och nu har en rad molekylära skillnader mellan könen identifierats, säger Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin och medicinskt sakkunnig på Hjärt-Lungfonden, i ett pressmeddelande.

1997 dog 13,7 av 100 000 kvinnor av KOL i Östergötland.

2016 hade andelen stigit till 33,2 av 100 000 kvinnor. En ökning med 144 procent.

Under samma period sjönk dödstalen för män med 33 procent.

"Utvecklingen kan till viss del förklaras av att andelen kvinnliga rökare har varit större än andelen manliga rökare sedan tidigt 1990-tal, men ny forskning visar alltså även skillnader i hur kvinnor och män påverkas av rökning. Förhoppningen är att forskningen ska leda till mer effektiv behandling och möjligheten att diagnosticera KOL på ett tidigt stadium", skriver Hjärt-Lungfonden.

– KOL är en otäck sjukdom som orsakar stort lidande för de som drabbas. Om forskningen kan leda till förbättrad kunskap om varför människor drabbas i olika omfattning så kan vi vända den negativa trenden och se till att färre människor dör i förtid, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.