”En flicka är född”.

Så heter den julkampanj och insamling som Svenska kyrkan nu genomför.

Kampanjen är en del i kyrkans internationella arbete och stödjer projekt över hela världen för att stärka flickors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.

”Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller tvingas – bara för att de är flickor”, skriver de på sin hemsida.

Med anledning av julkampanjen har Svenska kyrkan i Norrköping skapat en egen adventskalender där de lyfter fram hur det är att växa upp som flicka här i Norrköping.

Varje dag får en ny kvinna berätta om sina erfarenheter i ett videoklipp på deras Facebook-sida.

– Det börjar med Maj som är 101 år, sedan blir det en ny filmsnutt varje dag och det går i åldersordning så dagarna innan jul är det barn som pratar. Orättvisorna finns ju här också och det är någonting som Svenska kyrkan lyfter nu i juletid, säger Anna-Karin Östling, diakon i Borgs församling.

Myra Ekström, 67, är en av kvinnorna som deltar.

–  När jag föddes var det inte möjligt för flickor att bli präster men jag blev det. I flera delar av världen anses flickor mindre värda än pojkar. Som flicka är det inte självklart att du får gå i skola, äta dig mätt eller bestämma över din egen kropp, säger hon i sin video.