Enligt SVT:s valnattsresultat tappar Kvartetten i Norrköping mark, vilket betyder att man inte längre samlar över 50 procent av rösterna = de fyra partierna (S, L, KD och C) är inte längre i majoritet. Enligt det preliminära resultatet backar S med 3,8 till 30,2 procent, likaså backar L med 1 procent till 5,6. KD ökar med 1,5 procent till 5,4 och C med 1,3 till 5,7 procent. Detta ger Kvartetten 46,9 procent.

Detta fick partiledarna att samlas till ett gemensamt möte på måndagsförmiddagen.

– Vi träffas för att diskutera hur vi ska gå vidare, men vi är inne på att styra i minoritet. Vi har tappat ett par mandat, men inte kollapsat fullständigt. Vi gjorde ett hyggligt val i Norrköping, säger Karin Jonsson (C), vars parti är ett av två i Kvartetten som gick framåt i valet med sina 5,7 procent.

Att samarbeta med exempelvis Miljöpartiet, som backade till 3,4 procent, och därmed komma över 50 procent, vill inte Karin Jonsson spekulera i. Men:

– Man ska ju inte vara för många partier heller. Det viktiga är att vi har majoritet i nämnderna, och inte i fullmäktige.

Att gå tillbaka till den "heliga" Alliansen med Moderaterna, säger hon inte är särskilt troligt:

– Det blocket blir ju ännu mindre än Kvartetten.