Efter händelsen på lördagskvällen utanför Arbis där vakter anklagats för rasism efter sina ingripanden luftas även kritik mot polisen som kom till platsen. Den person som hävdar att han drabbats av maktmissbruk av vakterna fick tillbringa natten i arrest och en av kvinnorna i sällskapet likaså, nämligen artisten Karl Dyalls dotter. Dyall skriver på sin facebook bland annat om polisens "märkliga agerande".

Peter Wahlberg, lokalpolisområdeschef i Norrköping, är inte informerad om just detta ärende och vill därför inte uttala sig om det enskilda fallet men kan berätta allmänt hur det ska fungera när polisen kommer till platsen vid ett sådant fall.

– När polisen gör ett ingripande läser man av situationen på platsen och pratar med de inblandade för att göra en bedömning. Det är ofta det finns olika åsikter bland dessa men det är det som ligger i polisens uppdrag, säger Peter Wahlberg.

Hur ser rutinerna ut hos polisen när det riktas kritik mot ett ingripande?

– Om man har kritik mot polisen står det öppet för var och en att göra en polisanmälan, denna utreds sedan i sedvanlig ordning av avdelningen för särskilda utredningar. Det är alltså för att vi inte ska utreda oss själva, de står fria från vårt polisområde, säger Peter Wahlberg.

– Det är också så att om vi själva har anledning att tro att vi gjort fel anmäler vi oss själva.