Han var tidigare partipolitiskt engagerad i Liberalerna, något han lämnat bakom sig. Han är numera företagare och vice ordförande i Företagarna i Norrköping, en organisation som företräder 500 företagare i Norrköping. Där har man reagerat på att kommunen tagit tillbaka flera verksamheter som man numera driver i egen regi; exempelvis lunchrestaurangen och konferens i Louis de Geer, vissa vaktmästartjänster, budbilar och en vision om att starta eget vaktbolag. Det senaste, när kommunägda Nodra tog över delar av sophanteringen, blev droppen, förklarar Alex Nejdemo:

– Det har spridit sig en stor oro bland företagarna: Ska de sluta anlita mitt företag med? Det har blivit en stor karusell.

Läs mer:Oro bland företagare i stan.

Artikelbild

| Moderaterna Sophia Jarl och Ingrid Cassel pratade ihop sig.

Att det saknas en enhetlighet om vad som gäller, ja att det kommuniceras en entydig vilja överlag från kommunen, är något företagarna saknar. Kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) tog till sig kritiken och menade att kommunen måste bli bättre på det.

– Är det min, Sophias (Jarl reds anm) eller Nodras inställning som gäller? Jag förstår att det kan bli otydligt, men jag hoppas att jag aldrig varit otydlig med att vi från kommunens sida försöker ha ett pragmatiskt förhållningssätt och så långt det går konkurrensutsätter verksamheter.

– Norrköping är en av kommunerna i landet som upphandlar allra mest.

Dessförinnan hade det uppstått lite förvirring när Nodras vd Henrik Peterson skulle "reda ut" turerna kring när Nodra tog över Ragn-Sells Kommunpartners del av sophanteringen när företaget flaggade för konkurs under sensommaren. Dessutom hade Nodra redan innan tagit fram en framtidsstrategi om att kommunalisera hela sophanteringen, något som ännu inte är bestämt och som inte hade med Ragn-Sells Kommunpartners konkurs att göra. Hur hade detta kommunicerats, vilka politiker visste om det och vilket ansvar har politikerna i kommunens bolagsstyrelser att kommunicera det som sker till sina partier?, var frågor som dök upp.

Artikelbild

| Entreprenören Björn Hammarskjöld vill starta en båtlinje till Esterön och djurparken i sommar.

Enligt kommunalråd Karin Jonsson (C) var det inga konstigheter att Nodra tog tillbaka sophanteringen, något moderbolaget Rådhus AB blev informerade om i höstas.

– Det var ett akut läge.

Artikelbild

| Bland annat fanns kommunalråden Karin Jonsson (C) och Reidar Svedahl (L) på plats.

Det höll inte Sophia Jarl (M) med om:

– Moderaterna tyckte inte att det var en bra hantering. Det var inget beslut, så det fanns inget att vara ense om. Det fanns inte ens en handling.

Artikelbild

| Frida Bolund, regionchef Företagarna, höll i mötet i Hemgården.

Hasse Furuheim är en av företagarna som reagerat. Under mötet tog han till orda:

– Jag driver ett omsorgsföretag och det var inte lätt gentemot kommunen. De måste tänka på oss småföretagare och bland annat göra upphandlingen enklare.

Artikelbild

| Nodrads vd Henrik Peterson (till höger) fick förklara vad bolaget har för tankar med sophanteringen.

Mindre upphandlingar har Mia Sköld (MP) motionerat om tidigare, men fått avslag. Även oppositionsråd Sophia Jarl (M) är inne på samma linje som Mia Sköld:

– Men vi får nej på allt. Här behöver politiken skärpa till sig.

Lars Stjernkvist replikerade:

– Bara för att man avslår en motion betyder inte det att vi är emot små upphandlingar. Vi har åtminstone försökt när det gäller maten.

Alex Nejdemo välkomnar även han mindre upphandlingar:

– Att få en vaktmästartjänst på halvtid på en skola kan innebära en bra grund för en småföretagare, som kanske kan växa och senare anställa.

Han tycker att det blev lite bättre efter valet 2014, men att det nu dippat lite igen.

– Politikerna har väl blivit lite bekväma. Då är det vår roll att pigga upp dem lite!

Cirka 30 personer kom till mötet och nu råder inget tvivel för politiker och tjänstemän vad företagarna efterfrågar när det gäller tydlighet och upphandlingar.