Det var strax efter klockan 7 som Trafikverket meddelade att det uppstått problem för tågtrafiken mellan Norrköping och Nyköping, vilken i sin tur påverkade trafiken för vidare färd till Stockholm.

Orsaken var ett spårfel och reparatörer fanns på plats. Strax därefter meddelade Trafikverket att trafiken åter var i gång men att det kunde uppstå förseningar på grund av det inträffade.