– Vi hade ett extra styrelsemöte idag där vi bestämde att gå ut med de här uppgifterna eftersom vi vill vara ett transparant bolag, säger Göran Lindgren, tf vd för Upplev Norrköping.

Enligt uppgift från Lekia ingick leksaker för 4 miljoner kronor, utan skriftliga avtal eller upphandlingar, leksaker för 1,4 miljoner kronor ska ha betalats.. Men uppgifter som Folkbladet tagit del av och velat få bekräftade - utan att lyckas, säger att det rör sig om betydligt mer pengar.

En försäljningssumma på 12 miljoner kronor finns, vilket då skulle innebära att man skulle behöva köpa in leksaker utöver de från Marvelbolaget, för cirka 6 miljoner kronor.

Dessutom är direktupphandlingsgränsen cirka 586 000 kronor vilket gör att inte heller själva inköpet är lagligt.

Det kontrakt som skrivits mellan ägarna till Marvel-utställningen och Norrköpings kommun ska vara sekretessbelagt i sin helhet, Folkbladet har under en längre tid försökt få ut det, men inte ens styrelsen har sett avtalet eller vet vad som står i det.

Däremot säger nu tf vd Göran Lindgren att förre vd Magnus Nilsson skrev på avtalet, något han inte velat berätta tidigare.

Fick han sparken pga av Marvel och leksaksinköpen?

– Han valde ju att säga upp sig, säger Göran Lindgren.

Väldigt lägligt kan man tycka?

– Det är inget jag kan kommentera, säger Göran Lindgren.

Köptes leksakerna från Lekia in för att minska förlusterna genom en högre leksaksförsäljning?

– Nej, de köptes in redan tidigt i våras, säger Göran Lindgren.

Varför köpte ni inte in fler leksaker från Marvel direkt?

– Kvaliteten var inte så bra har jag hört, säger Göran Lindgren.

Kommer Rådhus AB att besluta att lägga ner Upplev Norrköping?

– Inget jag vill kommentera, säger Göran Lindgren.

Granskningen av utställningsavtalet - som är sekretessbelagt i sin helhet, ska ändå enligt pressmeddelandet visa att förre vd Magnus Nilsson ensam undertecknat avtalet men att styrelsens beslut om att utställningen skulle genomföras egentligen inte gav vd formell rätt att underteckna avtalet. Det fanns inte heller någon fullmakt från styrelsen till vd som ger behörighet att underteckna utställningsavtalet eller andra större avtal i anslutning till utställningen.

Enligt pressmeddelandet är underskottet för leksaksförsäljningen, av leksaker från Lekia, 100 000 kronor.