väderbiten El Niño är ett fenomen som uppträder oftast vart fjärde till sjunde år strax efter jul och det kan hålla i sig runt 12 till 17 månader. Med El Niño menar man en uppvärmning av ytvattnet i de östra delarna av tropiska Stilla havet. El Niño 1877-78 hade stor påverkan på vår planet med omfattande torka i norra Kina, Indien, södra Afrika, nordöstra Brasilien, Australien samt öarna runt södra Stilla havet. Under den här perioden var vattennivån extra låg i Nilen. Detta ledde till brist på mat i Egypten och svår torka i Etiopien.

En stor kontrast mot all den här torkan var kraftigt regn och översvämningar som drabbade Sydamerikas Stilla havskust och sällsynta orkaner slog mot Tahiti i februari 1878. Torka följt av en nästan utebliven sommarmonsun ledde till att svält och sjukdom utbröt i Indien och Kina. Runt 8 miljoner omkom i Indien och i Kina rörde sig dödssiffran om 9-13 miljoner. Nästan ett århundrade senare förekom en nästan lika utvecklad El Niño, men under den här perioden var det inte alls lika många människor som omkom. I Kina rörde det sig om 600 och i Indien ett hundratal. Bättre nationell infrastruktur, hälsa och hjälpinsatser bidrog till att skillnaden i dödligheten blev så stor. Vid nästa extrema händelse 1997-98 var förståelsen för El Niño betydligt mycket större.