– Det är viktigt att följa lagar och regler, men lagen om offentlig upphandling är i vissa delar ganska komplex i sitt regelverk. Vilket diskuterades redan innan Folkbladet började ställa frågor, det har sedan EU-inträdet förts diskussioner kring LOU. Vi har i Norrköping en upphandlingsstrateg och en gemensam upphandlingscentral tillsammans med Linköpings kommun, som ska hjälpa oss och förhoppningsvis göra att även priserna pressa, säger Lars Stjernkvist.

Han hoppas, vilket han pratat med nationella politiker om, men även inom EU, att lagstiftningen kan förenklas.

– Det är klart att det kan bli problem om vi måste anställa så mycket kompetens bara för att kunna följa reglerna, säger Lars Stjernkvist.

Utöver att man har en upphandlingsstrateg och ett gemensamt upphandlingscenter, har man även utbildat folk på alla förvaltningar.

Norrköping kommunala fastighetsbolag är det tredje kommunala bolaget som Folkbladet granskat där stora brister i upphandlingsförfarandet upptäckts.

Ska media behöva granska alla kommunala bolag för att de ska följa lagen?

– Nej, självklart ska vi följa lagen, säger Lars Stjernkvist.