Kommunstyrelsen har beslutat om kommunens yttrande till Ilmar Reepalus utredning ”Ordning och reda i välfärden” som föreslår ett vinsttak för företag som driver skola och äldreomsorg.

Den styrande Kvartetten – S, KD, C och L – säger nej till vinsttak och framhåller i stället tre utgångspunkter för gemensamt finansierade verksamheter.

Möjligheten för medborgare att välja utförare är här för att stanna, konstaterar Kvartetten, som lyfter att det är viktigt att valfrihetssystemen i sig inte verkar segregerande. Ett sätt att motverka det kan vara att ge även friskolor ett områdesansvar.

Den andra utgångspunkten är att samma kvalitetskrav ska gälla alla utförare och att det ska vara möjligt att följa hur skattepengarna används.

För det tredje måste villkoren vara långsiktiga och lika för alla utförare.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) är tydlig med att det här är en kompromiss. Han talar om en låsning i frågan på nationell nivå och behovet av förändringar nu.

– Vi har försökt koncentrera oss på förändringar som vi tycker borde vara möjliga att genomföra nu, säger han.

– När det gäller vinsttak så är det uppenbart att där går det inte att komma fram nu, utan i så fall efter nästa val.

– Inom all offentlig verksamhet måste det finnas en kontinutitet och en långsiktighet, säger Stjernkvist och talar om att hitta lösningar som har ett brett stöd.

På frågan om yttrandet sett annorlunda ut om han inte haft mittenpartierna att ha hänsyn till svarar han ja. Socialdemokraterna i Norrköping står bakom partikongressens beslut, där det står att vinsterna ska begränsas.

– Vi tycker ändå att det här är en fullt anständig kompromiss.

Moderaterna ställde sig bakom Kvartettens förslag, men försökte få in ett tillägg om att betänkandet har en omodern syn på företagande.

Sophia Jarl (M) vill inte riskera att förlora friskolorna som varit viktiga för att klara trycket i skolan i Norrköping och värnar också om LOV i äldreomsorgen.

Miljöpartiet ville ha ett tillägg om att principen ska vara att vinster i välfärden bör stanna i verksamheten.

Vänsterpartiet var det enda partiet som stödde ett vinsttak. Nicklas Lundström (V) menar att remissvaret är ett svek från socialdemokratin i Norrköping mot vad man sa i valrörelsen.