På grund av torkan har kommunen fått in förfrågningar från lantbrukare om att hjölpa till med foder till dereas betesdjur.

Nu är mycket av marken utarrenderad vilket gör det svårt att erbjuda foder, men kommunen skriver på sin hemsida att de försöker hjälpa till så gott det går.

Hittills har de bidragit med elva hektar grönytor för skörd. Nu riktar man blickarna mot bland annat Arkösund och Herstadberg för att se om det finns fler ytor för foder och bete.

”De områden som är lämpliga att nyttjas kommer att fördelas via Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Det är LRF som tar emot önskemål och prioriterar hur tilldelning av ytor för foder att slå eller bete till djuren sker”, skriver kommunen.