I tisdags meddelade Centerpartiet att de ställer sig bakom regeringens lagförslag om att cirka 9 000 unga ensamkommande som nekats asyl ska få en ny chans till uppehållstillstånd genom studier.

Förslaget har fått en hel del kritik, bland annat från Annie Lööf som menar att det är illa utformat och illa framtaget.

–  Men Centerpartiets bedömning är att de medmänskliga och humanitära konsekvenserna skulle bli för stora om förslaget stoppades, säger partiledaren i en kommentar på partiets hemsida.

En av partiets riksdagsledamöter håller dock inte med i frågan, nämligen Staffan Danielsson, som beslutat sig för att avstå i den kommande omröstningen i riksdagen.

– Jag har gjort det några gånger tidigare när jag känt att jag inte kunnat gå på partiets linje att inte göra nödvändiga skärpningar, som ett sätt att markera att jag inte är med på det, och det är samma sak här, även om det är svårare den här gången, säger han.

Hur ser du på förslaget?

– Det är ett väldigt dåligt och rättsosäkert förslag, men jag har respekt för att de som var barn när de kom hit 2015 och som fått avslag och fått vänta väldigt länge. Det finns skäl för en engångsamnesti där, men då tycker jag att man borde ha beslutat om en amnesti och inte krångla till det med här gymnasietänket, säger Danielsson och fortsätter:

– Nu så säger man att man får stanna om man har för avsikt att på hel- eller deltid studera i gymnasiet, men det är inga krav närvaro eller studieresultat. Det är ett väldigt märkligt förslag.

Ett annat problem, menar Staffan, är att en stor del av de 9 000 ensamkommande inte alls skulle vara så unga som de utgett sig för att vara.

– Min bedömning att över 30 procent är vuxna män mellan 20 och 30 år som uppgivit att de är barn för att lättare få asyl och få hit sina anhöriga. Det är ingen som vet facit här men det finns starka indicier för detta. Dessa omfattas av denna amnesti och det tycker jag är väldigt svårt att medverka till. Att de belönas för att de givit fel uppgifter, säger han.

Riksdagen ska rösta om förslaget 4 juni och den nya lagen är tänkt att träda i kraft 1 juli i år.