– Det är lite skillnad, jämfört med första numret av Kolmårdsnytt, som bara omfattade en enda sida i svartvitt, säger Margaretha Ericsson, som varit redaktionschef och ansvarig utgivare sedan starten 2010.

– Så det här blir alltså tionde årgången för den här tidningen, som delas ut gratis till alla hushåll i Krokek, Kvarsebo och Stavsjö.

Hur firar ni jubileet?

Artikelbild

| Tidigare och nuvarande styrelsemedlemmar i Kolmårdsnytt: Stående från vänster: Pehr Hasselrot , Inga-Britt Jernqvist, Margaretha Ericsson och Ella Höög. Sittande från vänster: Louise Tottie Gustafsson, Linn Höög, Christina Folkesson och Maria Höög.

– Dels kommer vi att bjuda in alla våra medlemmar i Föreningen Kolmårdsnytt till en fest i samband med vårt årsmöte i mars. Dels har vi börjat titta på möjligheterna att ge ut ett speciellt jubileumsnummer under det här året, bland annat med återblickar från de drygt 800 artiklar som vi haft med i tidningen under åren.

Kan de ge lite smakprov vad ni skriver om?

– Det är bland annat reportage om skolor, förskolor, kyrkor, äldrefrågor, om föreningslivet och företagen härute och kommunal information, senast om nya översiktsplanen. Men vi har även med lite mat- och bakningstips.

– Sedan har vi också en hemsida, där alla tidningar finns att läsa.

Artikelbild

| Här görs sista kollen av redaktionen inför ännu ett nummer av Kolmårdsnytt.

Hur många exemplar trycks den i?

– Det är drygt 3 000 exemplar plus till ett antal till utsocknes läsare, som då prenumererar på tidningen.

Artikelbild

| på den här datorn slutproduceras varje nummer av Kolmårdsnytt, när Margaretha Ericsson lägger sista handen på tidningen.

Är det många som varit med under hela tioårsperioden med tidningen?

– Det är jag själv samt Monica Johansson, Louise Tottie Gustafsson och Christina Folkesson och dessutom en hel del ytterligare medarbetare som varit med under kortare eller längre perioder.

Hur kom det sig att ni startade Kolmårdsnytt 2010?

– Vi hade tidigare haft den kommunala tidningen Nytt i Kolmården, som dock lades ner 2008, i samband med att först kommundelsnämnden i Kolmården och sedan den politiska beredningen lades ner.

– Så 2009 bildade vi ideella föreningen Kolmårdsnytt, bland efter att det gjorts en enkät, som visade att nästan 95 procent av Kolmårdenborna ville ha kvar tidningen.

– Första numret av nya tidningen utkom 2010 och sedan har det rullat på, med fyra nummer per år.

– Och det är viktigt att poängtera att tidningen är religiöst och politiskt obunden.

Vad är det roligaste med tidningsjobbet?

– Det är väldigt kreativt och skapande, eftersom vi har med så mycket i tidningen, från artiklar och bilder, till annonser och företags- och föreningsinformation från den här bygden.

– Sedan är det socialt roligt, när vi har våra redaktionsmöten och kommer överens om vad vi ska skriva om.

Kommer du att orka med ytterligare tio år som redaktionschef?

– Tio år låter länge, men jag brukar säga att så länge jag tycker det är roligt att göra Kolmårdsnytt, så fortsätter jag. Och ungefär så tror jag att övriga redaktionen känner också.