Det var som en del i skolans ”relationsvecka” som åttondeklassare fick besök av Charbel och Srour Gabro, som på ett interaktivt sätt upplyste eleverna om diskrimineringslagen. Att förstå och respektera att exempelvis synskadade och rörelsehindrade omfattas av denna lag var det ingen som opponerade sig emot.

När det däremot kom till kvinnan, sexualitet och kön, var det dock andra tongångar – bland åttondeklassarna finns homofoba åsikter, åsikter om att tjejer i kort kjol är horor och att mannen bestämmer över kvinnan i äktenskapet. När Charbel frågade om någon på skolan hade kommit ut som homosexuell, blev svaret nej. Och när han frågade vad eleverna i klassrummet skulle göra om någon gjorde det, fick han bland annat svaret att denne ”skulle mobbas”.

– Då bryter du mot lagen, upplyste Charbel.

När en bild på en tjej i kort svart klänning visades, var det flera elever som menade att hon var en hora och någon sade att han aldrig skulle tillåta att hans syster skulle gå klädd så. Andra, såväl killar som tjejer, sade att hon skulle få långa blickar efter sig och att ”nej, det skulle aldrig gå att komma klädd så". Utöver detta finns åsikter om att mannen ska bestämma över kvinnan när de gift sig.

Läs mer:Ögonöppnare på Klingsborgsskolan.

Syskonen Gabro förklarade för eleverna vad som gäller i Sverige – om allas lika rätt och om allas rätt till sin egen sexualitet; att ingen har rätt att bestämma vad du ska ha på dig och inte, vem du ska gifta dig med eller ha sex med.

Läs mer:Kommunalrådet reagerar på åsikterna: "Ett problem".

För såväl lärare som rektorer blev elevernas luftade åsikter en ögonöppnare. För trots att skolan sedan starten för snart två år sedan kontinuerligt jobbar trygghetsfrämjande, genom såväl trygghetsteam som elevhälsoteam, finns mer att jobba med.

– I läroplanen står att vi ska undervisa om alla likas värde och det är något som vi för diskussioner om. Vi har ju ett uppdrag, ett värdegrundsuppdrag, där vi även ska få med föräldrarna, förklarar Johannes Bulkay, rektor på Klingsborgsskolan.

Enligt Skolverkets statistik hade 90 procent av eleverna på Klingsborgsskolan utländsk bakgrund under förra läsåret, vilket betyder att eleverna är födda i ett annat land eller i Sverige med två utlandsfödda föräldrar. Johannes Bulkay tänker att värdegrundsarbetet är något som alla skolor behöver arbeta med:

– Det handlar om värderingar och det är viktigt att lyfta diskrimineringslagen och jämställdhet för alla elever i den svenska skolan. Att våga ta i de här frågorna. För alla får inte alltid diskutera dem hemma, säger han.

I början av den här veckan fick lärarna och trygghetsteamet på skolan utvärdera förra veckans intryck. Hur man kommer att gå vidare i arbetet är dock inte spikat än.

– Vi måste titta på vad vi kan bli bättre på. Flera lärare tyckte att föreläsningen var det bästa som hänt på länge och nu blir det deras uppdrag hur man ska få in det här i undervisningen så att det blir ett återkommande inslag, säger Johannes Bulkay.

Kan det vara så att även föräldrarna kan bjudas in till en föreläsning om det här?

– Det är inget som är klart. Men nu har vi lyft de här frågorna och sedan får vi diskutera hur vi ska gå vidare, säger Johannes Bulkay.