Folkbladet har tidigare rapporterat om den stundtals hetsiga debatten om bostäder vid Lindö strand, efter att kommunfullmäktige antog detaljplanen i juni förra året. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen i Växjö, som gick på kommunens linje. I ett sista försök överklagades mark- och miljödomstolens dom till högsta instans, mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. De som överklagat dit är Naturskyddsföreningen, Lindö Villaägarförening samt ett antal privatpersoner.

Läs mer:Ett steg närmre bostäder.

Under torsdagen drogs ärendet i mark- och miljööverdomstolen, varpå beskedet kom:

– Vi meddelar att vi inte beviljar prövningstillstånd, säger Monica Stenberg, handlägg­ningschef på mark- och miljö­överdomstolen.

För att domstolen ska bevilja prövningstillstånd ska det finnas kriterier för dem att ändra mark- och miljödomstolens beslut, eller att det finns synnerliga skäl att göra en ändring, att man anser att det exempelvis finns brister i domen, förklarar Monica Stenberg.

Domen vann laga kraft på fredagen och nu kan de runt 200 bostäderna börja byggas:

– Nu kommer vi att sätta igång att utveckla området enligt våra gängse rutiner. Vi kommer att kontakta våra byggherrar och påbörja projektering av gator och parker, säger Jonas Sivervik, projektsamordnare på stadsbyggnadskontoret som betonar att det handlar om detaljplanen för den första etappen som vunnit laga kraft.

– Programmet för Lindö 2:1 innehåller ju även fortsatta detaljplaneetapper som kommer senare, som han säger.