Under torsdagskvällen höll Socialdemokraterna i Norrköping ett medlems- och representantskapsmöte där partiet bland annat utsåg sina kandidater till kommunstyrelse och kommunalråd.

Valberedningens ordförande Hans Lundin konstaterade att det var länge sedan partiet fått in så många nomineringar till de politiska uppdragen som efter detta val. Det förslag på kandidater som han presenterade för medlemmarna röstades också igenom utan förändringar.

Som kandidater till kommunstyrelsen valdes Lars Stjernkvist, Kikki Liljeblad, Magnus Cato, Annette Sjöö Senad Mutic, Jessica Svensson, David Ergül och Karolina Källs. Lars Stjernkvist fick återigen förtroendet att leda kommunen i rollen som kommunstyrelsens ordförande.

– Valberedningen har gjort ett mycket gott arbete. De har satt samman en grupp som innehåller en lagom blandning av erfarenhet och nytänkande, och båda egenskaper kommer att behövas under en så krävande mandatperiod som vi förväntar oss att detta blir, säger Teresa Carvalho, ordförande för Socialdemokraterna i Norrköping.

Till partiets kommunalrådskandidater utsågs Lars Stjernkvist och Kikki Liljeblad. Olle Vikmång och Irma Görtz utsågs som kandidater till rollerna som ordförande respektive förste vice ordförande i kommunfullmäktige. De röstande ombuden skickade också med ett särskilt tillägg till partiets kommunfullmäktigegrupp.

– Efter det senaste mötet med kommunstyrelsen vet vi att antalet kommunalråd som majoriteten har troligtvis kommer att bli färre än tidigare. Men representantskapet ville ändå lyfta fram att om kommunfullmäktige trots allt skulle fastställa en liknande fördelning som tidigare år är det Olle Vikmång som ska vara vår kandidat till den kommunalrådsposten, säger Teresa Carvalho.

Valen i kommunfullmäktige genomförs på måndag den 15 oktober.