Just nu pågår kampanjen "Din guide till sjukvården", ett initiativ från Region Östergötland som riktar sig till alla östgötar. Genom den ska invånarnas kunskap om var de ska söka vård när de blir sjuka eller skadar sig öka, är det tänkt. Det ges exempel på när det är lämpligt att få råd på 1177.se eller 1177 på telefon och när man ska vända sig till vårdcentral, jourcentral eller akutmottagning. "Vi vill informera tydligare om när man ska söka vård på akuten, på vårdcentral eller kontakta 1177 Vårdguiden för råd. Det ska vara enkelt att hitta rätt i vården och den som har störst behov ska alltid få vård först. På så sätt kan även vården jobba så effektivt som möjligt", säger regionrådet Torbjörn Holmqvist (S).