– Jag är av den meningen att våldtäkt är en allvarlig integritetskränkning och att det fanns synnerliga skäl för att den dömde mannen även skulle utvisas, säger Mikaela Fredriksson, målsägarbiträde i det uppmärksammade målet, och biträdande jurist vid advokatbyrån Abrahamsson & Soner i Norrköping.

Men det var en mycket oenig Högsta domstol, där två av de fem justitieråden, ordförande och en referent ville utvisa och övriga ansåg att det inte fanns synnerliga skäl för en utvisning.

– Högsta domstolen var väldigt skiljaktig och den prejudicerande effekten blir begränsad. Det kommer att innebära att vi kommer få se flera fall där HD prövar utvisningsbeslut i samband med domar, för att kunna använda besluten som prejudikat, i vilken grad eller i vilka lägen beslutet kan användas, säger Mikaela Fredriksson.

Högsta domstolens beslut har väckt stor uppmärksamhet och bland andra advokat Leif Silbersky har uttalat sig och sagt att domstolen följt lagen och att det nu är upp till politikerna att ändra lagarna.

Vilket justitieminister Morgan Johansson (S) arbetar på. Justitiedepartementet arbetar på ett utredningsdirektiv för att se över lagstiftningen för att man ska kunna utvisa i större utsträckning.

– Det hade varit lättare att acceptera beslutet om rätten var enig, säger Mikaela Fredriksson.

Från klockan 14 på fredagseftermiddagen kan ni läsa en intervju med kvinnan vars våldtäktsman inte utvisas, vilket hon tycker är helt "sinnessjukt"!