Det är Sveriges internationella människorättsorganisation Civil Rights Defenders som anmält Norrköpings kommun till Justitieombudsmannen (JO). Organisationen har varit verksam sedan början av 1980-talet och har i uppgift att försvara de mänskliga rättigheterna.

I det här fallet handlar det om en man som trots att han bedömdes vara färdigbehandlad inom den slutna tvångsvården, tvingades hållas kvar i tvångsvård i flera månader. Norrköpings kommun kunde nämligen inte erbjuda mannen ett boende med särskild service, något kommunen har ansvar för. Ett sådant boende krävs för att vården av mannen skulle kunna övergå till öppnare former.

– På grund av kommunens bristande hantering hölls vår klient kvar inom tvångsvården trots att det inte fanns skäl till det. Att vara intagen för vård mot sin vilja är väldigt begränsande för den personliga friheten, därför är det allvarligt att Norrköpings kommun inte ordnade en bostad inom den tidsram de var skyldiga till, säger Annika Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders och fortsätter:

– Tyvärr är hans fall inte unikt, det här är ett återkommande problem för personer som tvångsvårdas.

Enligt Civil Rights Defenders fick mannen vänta 15 månader på en plats, samtidigt som rättspraxis säger att sex månader är en skälig tid att vänta.

Eva-Britt Sjöberg (KD) är kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Hon beklagar att det tagit en sådan lång tid för mannen att få ett boende med särskild service.

– Vi har byggt ifatt kön inom äldreomsorgen, men har fortfarande en lång kö till LSS-boenden. Dels är det bostadsbrist, vilket gör att de som skulle kunna bo i en vanlig lägenhet med boendestöd tvingas bo kvar i sitt boende, dels har vi som ambition att ta hem externt placerade personer, förklarar hon.

Kommunen bygger boenden med mellan 12 och 15 nya platser varje år. Men det är inte alltid det ger fler platser, då vissa boenden inte lever upp till dagens lagkrav, varpå de som bor där helt enkelt får flytta in i de nya medan det gamla läggs ned.

– Nu senast fick vi dessutom skjuta på två boenden då man hittade arkeologiska fynd när marken skulle beredas, säger Eva-Britt Sjöberg.

Hon beklagar att mannen fått vänta och menar att man från politikens sida gör allt för att bygga bort kön även när det gäller LSS-platser.