Enligt rapporten "Mellan salafism och salafistisk jihadism – påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället" som forskare på Försvarshögskolan gjort, har mellan fem och sju personer från Norrköping rest till Syrien för att ansluta sig till jihadistiska grupper. Några av dem har dödats i Syrien, och det är oklart om någon av de andra återvänt till Norrköping. Samtidigt finns det uppgifter om kopplingar mellan individer i Norrköping och terrorattentat i Somalias huvudstad Mogadishu.

Enligt rapporten tror en "kommunrepresentant" i Norrköping som intervjuats att det sannolikt finns en påverkan lokalt i stan, men att det är svårt att veta exakt då det inte görs polisanmälningar. "Hur vet vi?", undrar hen. I rapporten slås dock fast att salafismen inte märks för de allra flesta i Norrköping. Aisha-moskén bedöms vara den mest konservativa moskén i kommunen, kan man läsa.

Peter Johansson är kommunpolis och jobbar förebyggande ute i Norrköpings olika områden. Han sitter även med i det interreligiösa råd som samlar alla församlingar i Norrköping. Han berättar att det finns ett gott samarbete och att det går att även diskutera ämnen av känsligare karaktär.

– Vi träffar alla trossamfund vid de tillfällena och jag tycker att vi kan prata hyfsat öppet om saker och ting och hur vi ska ha det i Sverige. Vi har en bra dialog.

Någon salafism märker han inte av.

– Nej, det kan jag inte säga. Men det finns säkert.

Som det nämns i rapporten efterfrågas en kvinnlig integrationspolis då det är svårt för manliga poliser att nå kvinnorna i de utsatta områdena i stan.

– Så som det har slumpat sig så är det bara manliga poliser som är områdespoliser. De kvinnor vi har jobbar med utredning eller uttryckning. Jag skulle önska att min chef kompletterade mig med en kvinnlig polis som har ett liknande uppdrag så att vi når både män och kvinnor, säger Peter Johansson, som menar att det är svårt för honom och hans manliga kollegor att nå fram:

– Det är svårt att bli insläppt i kvinnogrupper, att nå kvinnor.

Tidigare i våras bjöd polisen hit representanter från "Kvinnokraft Fittja", som nattvandrar i Fittja, vilket gett resultat. Områdena är lugnare och Peter Johansson tror sig veta varför:

– Min tes är att ungdomar lyssnar mer på mödrarna än på papporna. De når ungdomarna på ett bättre sätt.

Visionen är att dra igång något liknande här i stan och under mötet i våras kom 20-30 invandrarkvinnor från områden i Norrköping.

– Men det har inte riktigt nappats. Jag hoppas att det gör det. Det skulle kunna bli ett framgångskoncept.

Peter Johansson har jobbat som kommunpolis i Norrköping i två år och tycker att läget går åt rätt håll.

– Det har stadigt blivit lugnare. Även om det är små steg, så kan vi arbeta i alla områden nu. För två år sedan kunde vi knappt arbeta i ett område, varken vi eller räddningstjänst kunde åka in. Så är det inte dag och de är många aktörer som gemensamt jobbar för att det ska bli bättre, säger han.

Han lyfter även fram det interreligiösa rådet som arbetar mycket tillsammans för att bland annat skapa samförstånd.

– Diakon Maria Bard säger att Norrköpings är som en "fristad" för olika trossamfund; här håller man sams. Man påbörjade det här arbetet för länge sedan.