Moderaterna i Norrköping ser ut att tappa ett mandat, från 21 till 20 mandat.

– Det vet vi inte riktigt om vi gör, men det ser ut så i nuläget, säger Sophia Jarl.

– Med tanke på vilken uppförsbacke vi har haft i opinionen på riksnivå i olika mätningar så är jag ändå glad i dag att vi gör ett så bra resultat som vi gör i Norrköping, även om det är en tillbakagång.

Moderaterna gör ändå ett bättre resultat än på riksplanet med sina 23,5 procent på hemmaplan.

– Vi är tredje största moderatkommun i Östergötland. Det är Vadstena och Motala som är bättre.

– Det är klart att vi är lite stukade, säger Sophia Jarl som menar att även om det är en större röstsplittring än tidigare så skulle resultatet i Norrköping varit bättre med en annan rikstrend.

När Sophia Jarl får frågan hur hon tänker kring sin framtid svarar hon att den nya gruppen avgör vilka roller vilka personer ska ha framöver, men att hon vill fortsätta vara med och utveckla partiet i Norrköping.

Dessutom:

– Vi vet inte i dag huruvida vi behöver ingå i en majoritet för att det ska bli mer stabilt, eller om vi ska fortsätta i opposition.

Jarl menar att Lars Stjernkvist (S) måste förklara hur Kvartetten ska kunna regera utan egen majoritet.

– En politisk samling av partier som leder i minoritet kan i princip bli stoppade i alla sina förslag.

Samtidigt är det en splittrad opposition?

– Kvartetten kan säkert få igenom en budget, men varje enskilt förslag som Kvartetten kommer gå fram med till kommunstyrelsen kan en opposition som är större än den konstellation som leder rösta ner.

– Att leda en kommun i minoritet, och speciellt utifrån det läge vi är i, med Ostlänken, utbildningssidan och de jobb som behöver skapas, det kommer inte att bli lätt.

Och så i en diskussion om vem eller vilka som är den största politiska kraften:

– Om vi får ett mandat till, vilket inte är helt otroligt i dagsläget, är alliansen lika stor tillsammans som S, V och MP. Då är det 36-36.

Har du något hopp om att få tillbaka de andra allianspartierna?

– Om väljarna har röstat på fyra borgerliga partier i den utsträckning att vi skulle kunna bilda en allians, då är det klart att då hoppas ju jag att de ska ha så mycket intresse från de främsta företrädarna i de partierna utifrån vad de vill få igenom för politik att de vill diskutera med M.

– Jag tycker att det är ett ganska öppet läge, säger Jarl som gärna ser Socialdemokraterna som stödparti till alliansen.

Kvartetten har inte vunnit, de har blivit svagare, menar hon.

På frågan om vem som ska styra Norrköping svarar hon: "Det är väldigt osäkert".