Två SD-ledamöter åker till Syrien, sätter sig under ett porträtt av Assad och kritiserar Sverige. Omdömeslöst”, twittrade justitieminister Morgan Johansson (S), ”SD på propagandaresa i arabdiktaturen Syrien”, fortsatte Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet på samma sociala plattform. Från Moderaternas håll kallades resan ”olämplig” och utrikesminister Margot Wallströms (S) kabinettssekreterare menade att Wiechel och Kinnunen riskerade att ”utnyttjas i propagandasyfte av den syriska regimen”.

Ja, uppståndelsen kring Markus Wiechels och Martin Kinnunens resa till Syrien i förra veckan blev stor och kritiken hård. Något de absolut inte väntat sig:

– När vi åkte hade vi tydligt sagt att vi inte ville träffa journalister eller politiker från Baathpartiet överhuvudtaget. Vi ville göra studiebesök med fokus på det humanitära, säger Markus Wiechel några dagar efter hemkomsten från det krigsdrabbade landet.

Artikelbild

| Bilden och mötet. Som Markus Wiechel och Martin Kinnunen inte var förberedda på och som de inte ville skulle bli av.

Under varje mandatperiod har alla riksdagsledamöter möjlighet att åka på en studieresa, och Wiechel och Kinnunen valde att besöka Syrien. Detta, trots att UD avrådde dem från att åka dit.

– Vi valde att ta den risken, för vi visste att få västerländska politiker åker dit. Det är en unik möjlighet att få se vad som händer i landet, säger Markus Wiechel.

Bilden, där han och Kinnunen sitter runt ett bord med ministrar och tjänstemän från regimen, med ett porträtt föreställande president Bashar Al-Assad hängande över sig, kablades ut över världen redan under de första dygnen.

– Vi blev både överraskade och chockade över att det fanns så många journalister där. Alla kom från regim-media. Det var väldigt oväntat, men mer eller mindre obligatoriskt.

Men facit i hand – kan det ha varit därför UD avrådde er från att åka? Att ni – som vissa framhåller – lätt kan bli en bricka i det politiska spelet?

– UD avrådde enbart för vår personliga säkerhets skull, det fanns ingen politisk dimension i deras avrådan, svarar Markus Wiechel och fortsätter:

– Jag ångrar inte resan. Vi var inte inbjunda av regimen och vi åkte inte dit för att träffa regimen. Vi var däremot tvungna att söka inresetillstånd av regimen, för att kunna ta oss in i landet lagligt.

De medier som fanns på plats skrev bland annat att ”en svensk parlamentarisk delegation beklagade sin regerings neutrala ställning mot händelserna i Syrien". Detta tillbakavisade Wiechel och Kinnunen och fick sedan till en ändring i texten.

Markus Wiechel berättar att de tydligt framförde sin kritik mot brist på demokrati och mänskliga rättigheter i landet. Men kritik riktades även åt svenskt håll – när de insåg att

Sverige inte är med och bidrar med resurser till organisationer som jobbar inne i Syrien. Något de inte var beredda på. På sin twitter valde Markus Wiechel att använda den återkommande frasen ”Sverige bidrar ej direkt, tyvärr”, när de bland annat besökte olika FN-organ.

– Jag blev väldigt förvånad. Förvisso har jag hört att man sagt att det är ”omöjligt att jobba i Syrien”, men jag hade samtidigt hört att FN hade arbetare där. Våra grannländer ger stöd till organisationer inom Syrien, men Sverige ger inte en krona. Det är chockerande!

Nu kommer Wiechel och Kinnunen att arbeta för att Sverigedemokraternas insamlingsstiftelse Hepatica ska inleda ett samarbete med organisationer som jobbar med uppbyggnaden av byn Maluula, norr om Damaskus.