Det var i augusti i fjol som apoteksföretaget installerade en ny programvara.

Problemet?

Den fungerade inte som den skulle och enligt Lex Maria-anmälan hade inte en ny funktion i programvaran hunnit testas ordentligt innan den sattes i bruk.

IT-felet medförde att patienter i Östergötland, Småland och Blekinge under nästan en månads tid inte fick några påminnelser om dosförbackade läkemedelsordinationer.

Dosförpackning är vanligt inom äldrevården och påminnelser är ett upphandlat krav enligt Lex Maria-anmälan.

Att påminnelserna uteblev innebar att patienter riskerade att bli utan läkemedel.

Ingen vårdskada har dock konstaterats och apoteksföretaget såg till att extra påminnelser skickades ut när felet väl var upptäckt. I Östergötland gjordes extra uppföljningar och genomgångar med läkare för att verkligen se till så att förlängning av recepten gjordes.