Svenska kyrkan var beredd att även i år tillsammans med Hela Människan och Norrköpings kommun ordna ett härbärge för tiggande EU-migranter i Matteusgården.

Förra vintern öppnade 20 platser här vintertid.

– Vi ser ett behov även i år. Vi har fortfarande människor som tigger på våra gator, och det blir snart väldigt kallt här, säger kyrkoherde Thomas Wärfman.

Artikelbild

| Följer utvecklingen. Hur bostadsakutens lösning för EU-migranter blir återstår att se, säger kyrkoherde Thomas Wärfman.

Besked från kommunen om hur man tänkt den här vintern har dröjt. Men vid ett möte i förra veckan var beskedet att kommunen inte vill ha någon särskild lösning för EU-migranter, att frågan istället ska gå in under den nyinrättade bostadsakutens paraply.

Bostadsakuten letar tillfälligt tak över huvudet i akuta situationer, för flera grupper, med biståndsbeslut.

Det framstår klart och tydligt att man inte är intresserade av ett särskilt härbärge för EU-medborgarna som tigger, utan nu talar man istället om boendemöjligheter för alla grupper, säger Thomas Wärfman.

Han ser en risk att tiggarna hamnar i skymundan, i problematiken med flyktingar, och hemlösa, när vandrarhemmen börjar bli fulla av asylsökande.

– Det gäller att inte ställa grupp mot grupp.

– Problemet med EU-medborgarna som tigger är att det finns ju ingen lagstiftning som passar in på dem. De har rätt att vara här – men de har inte rätt till någonting.

– Det är en grupp som är mitt i bland oss och som far riktigt illa. Jag blir lite bekymrad: Kommer de verkligen att få plats, när det blir kallt? Det har jag uppfattat att det menar de, att det kommer de att få. Då är det löst i så fall, säger Thomas Wärfman.

– Det återstår att se.

Svenska kyrkan erbjuder sedan en längre tid tillbaka dusch- och tvättmöjligheter för EU-migranter på Matteusgården varje torsdagskväll. Men att ensam ta på sig ansvaret för ett härbärge nattetid kan inte kyrkan ta på sig, säger Wärfman.

Grannkommunen Linköping satsar även i år på ett härbärge, tillsammans med Stadsmissionen.

Roger Källs (S), ordförande i socialnämnden, bekräftar att det inte blir någon särlösning för tiggande EU-migranter i Norrköping.

– Vi hjälper väldigt många grupper, med mycket, säger han.

Människor som kommer hit från andra EU-länder för att de vill jobba eller försörja sig på annat sätt ska i första hand fixa sitt eget boende, menar han.

– Om man inte lyckas med det och ligger på gatan och fryser, då får man knacka på dörren, utifrån kommunens vistelsebegrepp, och då hjälper vi självklart till, en natt eller två, säger Roger Källs.