Gäddorna längs med Ostkusten blir både färre och mindre till storleken.

Läget är allvarligt och något måste göras för att vända trenden.

Det menar Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Stockholm.

– Det ser inte alls bra ut, säger han.

Ett ökat bestånd av spigg, som leker i samma vikar som gäddorna och äter gäddyngel, en ökad population av gråsäl och exploatering av landområden som gjort att lekområden försämrats är några av orsakerna till den prekära situationen för gäddan.

Det tillsammans med en ökat intresse för gäddfiske.

– Det är ju kul i sig, men det innebär ett ytterligare tryck. För 20 år sen ansågs gädda vara en skräpfisk och då var inte intresset så stort, men det går ju trender i allting och i dag är det coolt att fiska gädda bland unga människor. Det har blivit en livsstil med så kallat predatorfiske. Man har dödskalletatueringar och åker omkring i fräsiga båtar och fiskar. Den typen av dedikerade gäddfiskare fanns inte för 20 år sen, säger Henrik.

Han är projektledare för ReFisk som handlar om att skapa en hållbar fiskeförvaltning i mellersta Östersjön.

Projektet är ett samarbete mellan flera länsstyrelser.

Just att rädda gäddan har varit en nyckelfråga och en av åtgärderna som visat sig allra mest effektiv är att införa så kallade fredningsområden.

Det är något som gjorts i Stockholms län ända sedan 2003. Det är helt enkelt förbjudet att fiska gädda i utvalda områdena längs med kusten från 1 april till 15 juni.

– Vi har 27 fredningsområden i Stockholms län i dag och i starten på det här projektet utvärderade vi om de haft någon tydligt positiv effekt och det har de. Det är betydligt mer gädda i fredningsområdena.

Nu finns planer på att införa fredningsområden på flera platser, bland annat i Östergötland.

Ambitionen var att lämna in ett förslag till Havs- och vattenmyndigheten 1 december och att fiskeförbudet skulle kunna träda i kraft redan i vår, men så blir det inte.

De har fått skjuta upp planerna.

– Det var en begäran från Havs- och vattenmyndigheten. De hade fått in ett liknande förslag från norrlandskusten och hade inte mäktat med två processer samtidigt så de såg hellre att vi väntade med vårt förslag till oktober 2019. En annan anledning var att förslaget inte riktigt var färdigberett i alla län.

Räkna alltså inte med något förbud mot gäddfiske i Östergötland förrän tidigast våren 2020. Henrik C Andersson menar att fiskerättsägare gärna får höra av sig till honom för att föra en dialog om det här.