Enligt de första uppgifterna till SOS Alarm ljöd ett varningslarm i förskolans lokaler. Personer i lokalerna kände också att det luktade gas inomhus.

Räddningstjänsten var på plats med en befälsbil strax före 17.30. Den andra enheten beordrades tillbaka, och räddningstjänsten undersökte sedan vad som var orsaken bakom gaslukten.

Vid klockan 18.30 uppgav räddningstjänsten att man undersökt lokalerna och att man kunnat konstatera gaslukt. Någon orsak till lukten kunde man dock inte finna och räddningstjänsten lämnade därför platsen.