Myndigheten finns till för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Men även för att hjälpa föräldrar att förstå, och få en insikt i, sina barns internetanvändande. Som vi kunde berätta om i förra veckan gick polisen ut och varnade för en profil på appen Musical.ly som tagit kontakt med barn på en skola i Norrköping i fel syfte.

Läs mer: Föräldrar uppmanas kontakta polisen.

Och samtidigt som det här är en oro som många föräldrar har, att barnen ska bli kontaktade av människor som utger sig för att vara någon annan, är det få som pratar med sina barn om det. Dessutom oroar sig barn i högre utsträckning för mobbning, än att få oönskade kontakter.

– Vi har anat att förhållandet mellan det som föräldrar och barn oroar sig för kan glappa. Därför släpper vi inom kort "Digitala medier på föräldriska" med råd till föräldrar. Där står bland annat att man ska förklara sin oro för barnen och berätta varför, säger Helena Dal, verksamhetschef information och vägledning på Statens medieråd.

För att barnen finns ute på nätet, och i allt yngre åldrar, är något föräldrar allt mer måste förhålla sig till. 2005 var debutåldern för internetanvändning, det vill säga då fler än hälften i en ålderskull har använt internet, nio år. 2014 tre. Och enligt färsk statistik från Statens medieråd använder sig 58 procent av alla barn mellan 9 och 12 år sociala medier.

– Att förbjuda är inte rätt väg att gå, de har ju med sig sina mobiler överallt, säger Helena Dal.

Det viktiga är i stället att helt enkelt lära sig om de plattformar barnen rör sig på, och prata om det. Att fråga hur barnet haft det på nätet, borde vara en lika självklar fråga som hur de haft det i skolan, menar man från rådets sida.

– Föräldrar bör skaffa sig kunskaper om hur sociala medier och spel fungerar. Be barnet berätta! Och förklara din oro i stället för att fråga om barnet råkat illa ut, exemplifierar Helena Dal.

Att utarbeta strategier ifall barnet skulle råka ut för något på nätet är också viktigt:

– Gör det tillsammans med ungdomen. Vad ska hen göra om hen råkar ut för något? Skuldbelägg inte, även om du tycker att barnet gjort fel. Och be barnet även berätta om kränkningar som andra råkar ut för, säger Helena Dal.

När det gäller just Musical.ly är rådet att prata med barnet om profilen är offentlig eller privat, om man har en eller flera profiler och om namnet är sitt eget eller påhittat.