På senare tid har #metoo-kampanjen vuxit sig allt större och alltfler vittnesmål har kommit fram i ljuset som visar den stora omfattningen av sexuella trakasserier, ofredanden och andra former av sexuella övergrepp mot kvinnor. Det rör sig om många delar av samhället: medieredaktioner har pekats ut tillsammans med bland andra restaurangbranschen och nu senast teater, film- och tv-branschen. Men även skolvärlden är naturligtvis drabbad på olika sätt.

Detta har föranlett Moderaterna i Region Östergötland att lyfta frågan. De pekar i ett pressmeddelande på att opinionsinstitutet Inizo visat att många drabbats i unga år: 53 procent av de under 30 år anger att de trakasserats sexuellt.

Eftersom Region Östergötland är huvudman för två stora skolor – Lunnevads folkhögskola och Naturbruksgymnasiet – undrar nu M hur skolorna arbetar för att arbeta mot sexuella trakasserier.

– Vi vet att skolan tyvärr är en plats där sexuella trakasserier förekommer. För att kunna möta och stoppa trakasserier och kränkningar krävs tydliga handlingsplaner och ett konsekvent agerande från skolledningen. Vi har det yttersta ansvaret för regionens skolor och därför lyfter jag frågan ända upp till regionfullmäktige, säger Marie Morell (M), oppositionsråd.

I interpellationen frågas också om dessa skolor gjort någon anmälan till skolverket det senaste året gällande sexuella trakasserier och kränkningar?

– Skolverket anser att alla kända fall ska anmälas omgående för att kunna förebygga och motverka problemet. Jag vill därför ha svar på hur regionens skolor arbetar med att motverka sexuella trakasserier, avslutar Marie Morell.