Folkbladet berättade för någon vecka sedan hur Trafikverket, Norrköpings kommun samt Norrköpings skidklubb (NSK) kommit överens om en lösning för att använda schaktmassorna från kardonbaneprojektet. Det handlar om att 200 000 kubikmeter schaktmassor (motsvarande cirka 10 000 lastbilar) ska transporteras till Yxbacken för att där jämna ut nerfarterna vilket innebär både miljö- och tidsmässiga vinster för att få backarna åkbara.

Men från maj till september nästa år då transporterna pågår kommer det att bli livlig trafik på vägen från 55:an in till den mindre avtagsvägen mot Yxbacken. Det är Hults bruks vägsamfällighetsförening som ansvarar för den aktuella vägsträckan och nu uttrycker föreningen oro för säkerheten.

– Det kommer att bli hemskt mycket trafik under många timmar per dygn, vad vi fått höra kommer lastbilar att gå var sjunde minut, berättar Lena Brönnert, ordförande i Hults bruks vägsamfällighet.

Både kommunen samt Norrköpings Skidklubb (NSK) är medlemmar i Hults bruks vägsamfällighet och Trafikverket har också varit på möten och informerat om projektet.

– Det här har ju diskuterats ganska länge och ett förslag till avtal är ställt till kommunen. Vi motsätter oss inte alls det här projektet men vill diskutera formerna för hur man kan göra det på bästa sätt, vi är överens om hur man ska lösa nedsmutsningen och hur vägen kommer att återställas efteråt, allt det är reglerat i avtalsförslaget, säger Lena Brönnert som dock vill lyfta en fråga.

– Det som inte berörts är säkerheten, många av våra medlemmar har barn som går i skolan och på den aktuella vägsträckan som är en dryg kilometer lång rör sig inte bara bilar och cyklar utan många går också. Vårt förslag har varit att avgränsa en del av vägen för att skydda dessa men svaret på det har blivit att vägen är för smal.

Man har gått vidare för att få råd hur man kan driva den här frågan.

– Jag ringde upp juristen på riksföreningen enskilda vägar och hans förslag var att man kunde använda de första lassen för att bredda vägen och göra en avskild del av vägen för oskyddade trafikanter. Den jorden kan man ju sedan ta upp och köra upp till backen, säger Lena Brönnert:

– Jag är lite förvånad att kommunen inte haft ett barnperspektiv i den här frågan.