Fastigheten Knipan 4, vid Norra Promenaden, består av 4 000 kvadratmeter.

HSB planerar att bygga cirka 120 lägenheter, fördelade på en eller två bostadsrättsföreningar. Säljare är Ståhl fastigheter.

– HSB vill vara med när Norrköping växer och inom några år kommer Inre hamnen komplettera Norrköpings innerstad med fina kvalitéer och fler bostäder, säger Roger Sjögren, vd HSB Östra.

Artikelbild

| Café Saltis finns i området.

HSB har sedan tidigare byggrätter i den första etappen, närmast vattnet, där detaljplanen nu är antagen. Byggnationen av bostäder där väntas komma i gång år 2020.

Detaljplanen för den andra etappen, mer blandad och längre upp, väntas bli klar år 2021. Först därefter kan byggnation där påbörjas.

På fastigheten Knipan 4 ligger företag som Café Saltis, lager och förråd.

– Några av verksamheterna kan tänkas finnas kvar, även i en ny skepnad av Inre hamnen, säger Per Nordin, bygg- och fastighetschef, HSB Östra.

Café Saltis kommer på några års sikt inte att kunna vara kvar i sin nuvarande lokal, då det ska byggas där.

– Däremot kan det vara så att Café Saltis kommer att antingen bli kvar i det läget i den nya fastigheten eller på någon annan plats i Inre hamnen.

Ett industrispår delar av kvarteret.

– Man har tänkt ha kvar industrispåret i någon form, eller det stråket i alla fall, en diagonal från inre hamnen och upp till det nya resecentrumet.

Öster om fastigheten blir det ett grönstråk upp mot Johannisborgsparken.