Hovrätten menar att tingsrätten skulle ha avvisat den bevisning som framkommit genom konversationer mellan närstående, men att de bevisen inte varit avgörande för tingsrättens beslut och därför inte ska leda till att målet återförvisas.

Inte heller var domen tillräckligt slarvigt skriven, inte det hastverk som advokat Leif Silbersky framhöll för att vara skäl för återförvisning, utan hovrätten bedömer att domen i sin helhet förmedlar hur tingsrätten har bedömt åtalet och hur man kommit fram till sina slutliga ställningstaganden.

När det gäller det domaren, Lars-Gunnar Lundh ska ha sagt i samtal med en advokat under en juristklubbsträff menar åklagare Anna Lander att det inte går att uttala sig om opartiskhet utifrån de knapphändiga uppgifterna.

En domare har rätt att göra allmänt hållna uttalande om ett pågående mål utan att bli jävig.

Även om hovrätten inte anser att det är helt klarlagt att domaren uttryckt sig exakt som advokaten skrivit ner, är de förhållandevis detaljerade och kommer från en advokat som inte har några egna intressen i målet. Innebörden är tillräcklig för att skapa tvivel om opartiskhet och kunde uppfattas som att domaren tagit ställning i frågor som han senare skulle bedöma i målet.

– Jag har egentligen ingenting att anföra så jag avhåller mig från att kommentera saken vidare, säger advokaten.

Edward Lundqvist, den äldre broderns advokat, är liksom hans klient som han bara hunnit tala kort med, nöjd med hovrättens beslut.

– Vi hade yrkat återförvisning av fler olika orsaker, några saker vägde tyngre. Jäv var det som hovrätten tog fasta på.

Att ett mål återförvisas till tingsrätten är mycket ovanligt och det är oklart när en ny huvudförhandling kan komma att hållas. Det ska finnas tid och utrymme i tingsrätten, försvarare och åklagare ska hitta en tid. Fram tills dess finns det såklart en del arbete att göra för advokaterna. Exempelvis när det gäller bevisen som framkommit mellan närstående.

– Det finns en del frågor för oss att hantera innan tingsrättsförhandling sker ånyo, men det är inget jag vill kommentera nu, säger Edward Lundqvist.

Åklagare Anna Lander motsatte sig att målet återförvisades, hon menar att det vid tingsrättsförhandlingen av förbiseende förekommit att man tagit med bevisning som kommit fram i konversationer mellan närstående, men att det vore fullt möjligt för hovrätten att bortse från konversationerna och dess innehåll.

Folkbladet har sökt advokaten, vars samtal med domaren blev avgörande.