En person på gruppboendet har återkommande hamnat i konflikt med andra på boendet.

Det har tagit sig i utryck i såväl fysiskt våld som verbala kränkningar.

Något som har skapat en otrygghet och oro hos många av de som bor där. Vård- och omsorgskontoret skriver om ett allvarligt missförhållande och väljer nu att göra en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Enligt anmälan kommer flera åtgärder att vidtas för att förbättra organisationen och bemanningen på boendet samt få till en bättre samverkan mellan personalen. Det kommer även bli kompetensutveckling inom de områden där utredningen påvisat brister.